Følg Strømmen!

Med over 150 000 el-biler på norske veier og en antatt andel på 20% elbiler innen 2025 er det forlengst en gruppe å regne med. Elbiler er avhengige av ladestasjoner, og bruken av disse forandrer infrastruktur og transportmønsteret til brukerne. Tilgjengelige ladestasjoner blir plottet inn i elbilens navigasjonssystem, og blir dermed naturlige stoppesteder, enten man pendler, handler eller reiser. Fortum Charge & Drive tilbyr hurtigladestasjoner som gir store fordeler til de som ønsker denne gruppen som kunder.


Hvis fremtiden er elektrisk, hvor ønsker du å plassere din bedrift i det nye landskapet?

En av de som var tidlig ute med å se nytteverdien av Fortum Charge & Drive var Lasses Bilsenter på Bamble i Telemark.

– Etableringen av hurtigladestasjon er med på å forsterke Lasses som det naturlige stoppestedet mellom Oslo og Kristiansand, sier daglig leder av Shell Lasses Bilsenter AS, Børre Fjeldstad.

– Den er av stor betydning for alle som driver næring her. Det tar en halv time å fullade en av de største batteripakkene, og i den tiden ser vi at folk bruker tiden til å handle hos oss som driver butikk her. Ladestasjonen er kort og godt et betydelig konkurransefortrinn.


– Selv for oss, som lever av å selge drivstoff, har etableringen av Fortum Charge & Drive betalt seg mange ganger.

Å etablere en stasjon med hurtigladere skaper enorme ringvirkninger, og med den stadig økende mengden elbiler går pilene bare en vei, nemlig opp. Stopp-effekt og mersalg kombinert med veldig driftsikre ladestasjoner uten noen form for oppfølging eller service gjør hurtigladere til et selvsagt valg.

Å etablere en ladestasjon fordrer en god operatør som kjenner ladestasjonenes infrastruktur og er i forkant av utviklingen. Teknologien er i hurtig utvikling, og investeringen må tilpasses et kartlagt behov. Fortum Charge & Drive har kunnskapen og erfaringen som bidrar til at etableringen blir riktig for den enkelte bedrift.

– Å jobbe med en profesjonell og erfaren aktør som Fortum betyr at vi kan tilby kundene våre det beste, uten å bekymre oss for driften. Selve investeringen er relativt liten, sett i forhold til hvor betydningsfull vi blir på folks navigasjonskjermer.


Børre Fjeldstad daglig leder i Lasses Bilsenter AS


Ladestasjoner er nå en naturlig del av tilbudet til arbeidsplasser og mange typer næringsdrivende. Både store og små bedrifter vil nyte godt av ladestasjoner tilpasset sitt behov. Felles for alle som investerer i ladestasjoner er potensialet for inntjening og mersalg.

Elbilen har allerede forandret transportmønsteret til mange av oss. Nå forandrer den også infrastrukturen og handlevanene. Der hvor man tidligere tok en kjapp pølse etter bensinpåfylling, har man nå en halvtime eller mer til rådighet. Hva som vokser frem av dette er vanskelig å spå, men at fremtiden er elektrisk vil vi alle få merke.

-Den er av stor betydning for alle som driver næring her

• Børre Fjelstad, Shell Lasses Bilsenter AS
• 4 ladere, 2 hurtigladere og 2 semi-hurtige ladere

Del :